Fizjoterapia: co leczy ?

Fizjoterapia: co leczy ?

Od ogólnego bólu pleców z powodu niewłaściwych nawyków postawy po bardziej złożone patologie neurologiczne, fizjoterapia wkracza w dziedzinę jako ważna dyscyplina, która może przynieść ulgę i zapewnić uzdrowienie.

Kto nie chciałby naprawić bólu pleców bez uciekania się do leków? Ile razy ból barku prowadzi do nieznośnych stanów zapalnych? Nie wspominając już o bólu szyjki macicy lub bólu szyjki macicy, który jest jedną z najczęstszych chorób w świecie zachodnim. Nie wszyscy wiedzą, że istnieje rozwiązanie tych problemów, które jest minimalnie inwazyjne, a przede wszystkim rozwiązuje problem bez użycia leków. Rozwiązaniem jest fizjoterapia, nie jest to magia, ale reedukacja postawy mająca na celu Dobre Samopoczucie psychofizyczne. Dyscyplina ta, która dziś znacznie wzrasta, była praktykowana już od 480 roku p. n. e. od Hipokratesa, ojca medycyny, który wprowadził zabiegi takie jak masaż, manipulacja i hydroterapia.

Dobra wiadomość dla naszego zdrowia

Dobroczynna skuteczność fizjoterapii jest tak szeroka, że coraz częściej występuje w różnych dziedzinach medycznych, do tego stopnia, że na jej cześć ustanowiono dzień „Światowego Dnia fizjoterapii” 8 września każdego roku. Ta dyscyplina odnotowała niesamowity wzrost popytu w ostatnich latach. Coraz bardziej ucieka się do swoich korzystnych skutków, ponieważ jest w stanie leczyć patologie i zaburzenia bez leków, a więc bez uszczerbku dla innych narządów lub obciążania organizmu. Ostatnie statystyki pokazują, że stopień fizjoterapii jest najbardziej pożądany wśród lekarzy i lekarzy. W roku akademickim 2018/2019 zarejestrowano 13,1 kandydatów na dostępne miejsce wobec średniej 1,5 stopnia pielęgniarstwa. ISTAT przewiduje wzrost popytu w nadchodzących latach: 71 000 fizjoterapeutów w 2025 r.; 73 000 w 2030 r. (+20% w ciągu około 15 lat). Dlatego w przyszłości fizjoterapia, nasz sojusznik dobrego samopoczucia, będzie coraz bardziej praktykowana. Naprawdę dobra wiadomość dla przyszłości wielu młodych ludzi, którzy chcą specjalizować się w tej dyscyplinie i dla naszego zdrowia.

Co to jest fizjoterapia?

Co to jest fizjoterapia?

Opisana jako praktyka, która może rozwiązać różne problemy medyczne dzięki masażom, pozom i podciągnięciom, nie powinna być mylona z praktyką medycyny alternatywnej lub alternatywnej. Daleko od wszystkiego: fizjoterapia to gałąź pełnej medycyny, terapia medyczna z profilaktycznym, leczniczym i rehabilitacyjnym celem. Dzięki manipulacji profesjonalistami i konkretnym zabiegom jest w stanie rozwiązać wiele patologii. Jego celem jest umożliwienie przywrócenia funkcji motorycznych u pacjentów z patologiami lub dysfunkcjami w obszarach układu mięśniowo-szkieletowego, neurologicznego i trzewnego. Fizjoterapia nie obejmuje podawania leków, ale jest to reedukacja ruchowa, która wykorzystuje środki fizyczne, takie jak gimnastyka lub Masaż. Interwencje terapeutyczne tej gałęzi medycyny są zróżnicowane, w tym: reedukacja funkcjonalna, fizjoterapia, terapia manualna itp… Ale prosta definicja może nie być wyczerpująca we wszystkim, co może zrobić szeroka i ustrukturyzowana dyscyplina, taka jak fizjoterapia.

Wszystko, co musisz wiedzieć o fizjoterapii

Wiele wątpliwości i pytań dotyczących fizjoterapii jest tak bardzo, że często korzyści płynące z tej terapii nadal nie są tak powszechne, jak powinny. W zbiorowej wyobraźni nie zawsze jest jasne, co dokładnie leczy fizjoterapia. Ogólnie rzecz biorąc, fizjoterapia ma na celu przywrócenie funkcji ciała, które doznały urazu lub wad rozwojowych, zarówno patologicznych, jak i wrodzonych. Ale obszary zastosowania w fizjoterapii są w rzeczywistości bardzo zróżnicowane. Możesz udać się do fizjoterapeuty w:

 • ginekologia
 • Kardiologia
 • Pulmonologia
 • neurologia
 • ortopedia

W tak rozległym krajobrazie myślenie, że fizjoterapia jest przydatna tylko do radzenia sobie z problemami mięśniowymi lub radzenia sobie z bólem dolnej części pleców i nagłymi urazami, jest naprawdę redukcyjne. Ponadto fizjoterapia jest również doskonałym sprzymierzeńcem w przygotowaniu do porodu lub w oczekiwaniu na wyniki sportowe. Tak więc, chcąc spróbować zsyntetyzować to, co leczy fizykoterapię, możemy wymienić: zapobieganie zaburzeniom stawowym i kostno-stawowym, zarządzanie dysfunkcją układu mięśniowo-szkieletowego, zarządzanie dysfunkcją stawów lub funkcjonalną, rehabilitację po urazie, rehabilitację chorób układu oddechowego, poprawę równowagi u pacjentów z chorobą Parkinsona, zwalczanie bólu krzyża, zapobieganie zaburzeniom związanym ze starzeniem się.

Fizjoterapia w razie potrzeby

Ból pleców? Zapalenie? Kiedy uciekać się do niesamowitego korzystnego efektu leczenia fizjoterapeutycznego? Bardzo częstym pytaniem dotyczącym fizjoterapii jest zrozumienie, kiedy jest to konieczne. Fizjoterapia jest gałęzią medycyny, która służy zarówno wtedy, gdy problem już się pojawił, na przykład po urazie lub w sytuacji pooperacyjnej, ale także przed pojawieniem się patologii. Prowadzenie fizjoterapii w celu zapobiegania zaburzeniom i patologiom może wydawać się dziwne, ale w rzeczywistości zapobieganie jest bardzo ważnym aspektem fizjoterapii, dyscypliny mającej na celu zaangażowanie pacjenta poprzez edukację ruchową i świadomość jego ciała. Dzięki tej typowej uwadze fizjoterapii można zapobiec licznym zaburzeniom stawów i stawów kostno-stawowych, a także ogólnie zaburzeniom związanym ze starzeniem się. Wykonuj fizykoterapię w celu rehabilitacji, Zarządzaj zaburzeniami, walcz z bólem w ogólnej i najczęstszej praktyce uciekaj się do fizjoterapii, gdy problem już się objawił, to znaczy, gdy pojawiły się już objawy patologii lub zaburzenia. Ponownie, fizjoterapia może być prawdziwym sprzymierzeńcem, ponieważ prowadzi do poprawy zdrowia i leczenia bez użycia leków. W takim przypadku należy wykonać fizykoterapię:

 • Przewlekły ból,
 • Dychawica,
 • Ból pleców,
 • Ból szyi,
 • Choroby układu krążenia,
 • Problemy ze stawami,
 • Stwardnienie rozsiane,
 • choroba Parkinsona,
 • Udar krwotoczny,
 • Porażenie mózgowe,

Fizjoterapia kto przepisuje

Książka wideo konsultacje Fizjoterapeutycznejak ustawodawstwo dotyczące fizjoterapii ma bardzo długą historię. Pierwsze włoskie prawo, które cytuje fizjoterapeuty (zdefiniowane jako „terapeuta rehabilitacyjny”) jest ustawa 132 z 1968 roku („placówki szpitalne i opieka szpitalna”). Od 1968 r.do chwili obecnej nastąpiły poprawki, które usankcjonowały i zdyscyplinowały rolę fizjoterapeuty lub pracownika służby zdrowia, który może ćwiczyć nauki fizjoterapeutyczne. Jednak fizjoterapia musi być przepisana przez lekarza, zwykle przez fizjoterapeutę, który dzięki swoim interdyscyplinarnym umiejętnościom może zdiagnozować i przepisać terapię najbardziej odpowiednią dla konkretnej patologii. Fizjoterapeuta zajmuje się leczeniem rehabilitacyjnym przepisywanym i ustalanym przez fizjoterapeutę. We Włoszech fizjoterapia jest następnie praktykowana przez absolwenta fizjoterapii (doktora fizjoterapii), który wchodzi w zakres zawodów medycznych rehabilitacji.

Dodaj komentarz